Kopf des Zeus

  • Original Material / Marmor
  • Zeit / 120/30 n. Chr.
  • Maße / Höhe: 45 cm
  • Sammlung / Staatliche Kunstsammlungen Dresden/ Skulpturensammlung
  • Gipsabguss / 185,00 €
  • Gussmarmor / 310,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand

© Fotograf / Effenberger

Kopf des Dresdner Zeus, Teilabguss aus dem 19. Jh.

Kopf des Dresdner Zeus, Teilabguss aus dem 19. Jh.