Christian Daniel Rauch (1777 - 1857)

Johann Wolfgang von Goethe

  • Original Material / Marmor
  • Zeit / 1820
  • Maße / Höhe: 64 cm
  • Sammlung / Staatliche Kunstsammlungen Dresden/ Skulpturensammlung
  • Gipsabguss / 589,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand