Ernst Gottlob Matthaei (1779 - 1842)

Carl Maria von Weber

  • Original Material / Gips
  • Zeit / 1824
  • Maße / Höhe: 68,5 cm
  • Sammlung / Staatliche Kunstsammlungen Dresden/ Skulpturensammlung
  • Gipsabguss / 560,00 €
  • Gussmarmor / 840,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand