Ernst Rietschel (1804 - 1861)

Clara und Robert Schumann

  • Original Material / Gips
  • Zeit / 1846
  • Maße / 45 cm x 45 cm
  • Sammlung / Staatliche Kunstsammlungen Dresden/ Skulpturensammlung/ Abguss-Sammlung
  • Gipsabguss / 160,00 €
  • Gussmarmor / 264,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand