Friedrich Tieck

Carl Friedrich Schinkel

  • Original Material / Marmor
  • Zeit / 1819
  • Maße / Höhe: 69 cm
  • Sammlung / Staatliche Kunstsammlungen Dresden/ Skulpturensammlung/ Abguss-Sammlung
  • Gipsabguss / 589,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand